Thư viện lời nhạc Thánh ca – Vần C (theo Tựa đề)

Ca dâng cảm tạ – Nhật Minh
Ca khúc hồng ân 1 – Lm Nguyễn Duy
Ca khúc hồng ân 2 – Lm Nguyễn Duy
Ca khúc trầm hương – Lm Dao Kim
Ca khúc yêu thương – Lm Duy Thiên
Ca lên đi 1 – Lm Kim Long
Ca lên đi 5 – Lm Kim Long
Ca lên đi 6 – Lm Kim Long
Ca lên đi 7 – Lm Kim Long
Ca lên đi 8 – Lm Kim Long
Ca lên đi 9 – Lm Kim Long
Ca lên đi 10 – Lm Kim Long
Ca lên đi 11 – Lm Kim Long
Ca mừng Chư Thánh – Lm Nguyễn Duy
Ca mừng Gioa-kim & An-na – Phạm Thuyên
Ca mừng Mẹ lên trời – Nguyên Phong
Ca mừng Thánh Cê-ci-li-a – Trần Xuân Long
Ca mừng Thánh Nữ – Lm Nguyễn Duy
Ca ngợi Chúa – Lm Oanh Sông Lam
Ca ngợi Chúa – Lm Văn Chi
Ca nhập lễ 9 – Lm Nguyễn Văn Trinh
Ca tiếp liên – Đinh Công Huỳnh
Ca tiếp liên lễ Hiện Xuống – Mi Giáng
Ca tụng Chúa – Lm Kim Long
Ca tụng Chúa – Lm Văn Chi
Ca vang tình yêu Chúa – Đinh Minh Hoàng
Ca vang tình yêu Chúa 2 – Đinh Minh Hoàng & Đinh Công Huỳnh
Cám ơn Ngài – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Cảm mến hồng ân – Lm Kim Long
Cảm tạ ca – Trần Phương Đông
Cảm tạ hồng ân – Lm Nguyên Lễ
Cảm thông với đời – Minh Chiết
Cảm xúc – Ngọc kôn
Cành hoa dâng Mẹ – Mai Nguyên Vũ
Cao với khôn ví – Hùng Lân
Cát biển sao trời – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ – Lm Từ Duyên
Cầu cho cha mẹ 1 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 2 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 3 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 4 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 5 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 6 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 7 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 8 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 9 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 10 – Phanxicô
Cầu cho gia đình – Khuyết Danh
Cầu cho gia đình – Lm Nguyên Lễ
Cầu cho giáo hội – Nguyễn Quang Huy
Cầu cho tổ tiên – Lm Phạm Liên Hùng
Cầu Đức Mẹ La Vang – Trầm Thiên Thu
Cầu nguyện cho cha mẹ – Lm Dao Kim
Cầu xin Chúa Thánh Thần – Lm Kim Long
Cầu xin Thánh Giu-se – Nguyễn Hùng Lân
Cê-ci-li-a suối nhạc máu hồng – Minh Chiết
Cha mẹ con – Vũ Đình Ân
Cha ơi cha ơi – Anh Tuấn
Chân lý của Chúa – Vũ Đình Ân
Chết vì Giê-su – Trần Xuân Long
Chết vì yêu – Lm Thanh Bình
Chỉ có Chúa – Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Chỉ có một Thiên Chúa – Lm Ân Đức
Chỉ dạy con – Lm Từ Duyên
Chỉ một Chúa – Lm Kim Long
Chỉ một Thiên Chúa – Lm Ân Đức
Chiều nay – Ngọc Linh
Chính nhờ Ngài – Lm Nguyễn Duy
Cho con biết ăn năn – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Cho con biết yêu thương – Lm Từ Duyên
Cho con nhận biết – Lm Thái Nguyên
Cho con tìm về – Nguyễn Chánh
Cho con vững tin – Lm Nguyễn Duy
Cho con yêu mình Ngài – Sr Hương Đan
Cho nhau ân tình – Lm Nguyễn Duy
Cho Nước Trời mai sau – Lm Nguyễn Duy
Cho tình hiệp nhất – Lm Nguyễn Duy
Cho tình tôi nguyên vẹn – Lm Nguyễn Duy
Chúa Ba Ngôi – Thy Yên
Chúa ban cho, Chúa cất đi – Phanxicô
Chúa cấm con thất vọng – Lm Mi Trầm
Chúa cất tiếng gọi con – Sr Hương Đan
Chúa cất tiếng gọi con – Việt Khôi
Chúa chăn dắt tôi – Đinh Công Huỳnh
Chúa chăn nuôi tôi – Phanxicô
Chúa chăn nuôi tôi – Quang Ánh
Chúa chiên lành – Lm Kim Long
Chúa chọn con làm linh mục – Lm Nguyên Lễ
Chúa dắt dìu con – Lm Nguyên Lễ
Chúa dẫn bước ta – Sơn Dương
Chúa đã chiếm đoạt con – Lm Ân Đức
Chúa đã cho con tình yêu – Hồng Trần
Chúa đã chọn con – Cát Minh
Chúa đã phục sinh – Hải Ánh
Chúa đã phục sinh – Lm Kim Long
Chúa đã phục sinh – Phạm Hoàng
Chúa đã sống lại – Cát Minh
Chúa đã sống lại 2 – Ngọc Kôn
Chúa đã sống lại – Nguyên Nhung
Chúa đã sống lại – Vũ Đình Ân
Chúa giữ giùm con – Dũng Phy & Nguyên Thoại
Chúa gọi con về – Lm Văn Chi
Chúa không lầm – Lm Kim Long
Chúa là – Ý Vũ
Chúa là chỗ dung thân – Mi Giáng
Chúa là con đường – Phanxicô
Chúa là cuộc sống của con – Ngọc Linh
Chúa là điểm tựa – Lm Ân Đức
Chúa là mục tử – Nguyễn Duy Vi
Chúa là mục tử – Trần Anh Linh
Chúa là nguồn sức sống – Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa là người trồng hoa – Phanxicô
Chúa là nơi con an nghỉ – Lm Văn Chi
Chúa là tình yêu – Lm Trọng Nhân
Chúa lên trời – Hải Nguyễn
Chúa lên trời – Lm Hoài Đức
Chúa lên trời – Phanxicô
Chúa luôn còn mãi – Phanxicô
Chúa muốn nơi con – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Chúa nay đã phục sinh – Lm Kim Long
Chúa nguồn hạnh phúc – Lm Thái Nguyên
Chúa nhân hậu – Xuân Tưởng
Chúa nhân từ – Lm Kim Long
Chúa nhật 2 phục sinh – Lm Thái Nguyên
Chúa nhật 3 phục sinh – Lm Thái Nguyên
Chúa nhật 4 phục sinh – Lm Thái Nguyên
Chúa nhật 5 phục sinh – Lm Thái Nguyên
Chúa nhật 6 phục sinh – Lm Thái Nguyên
Chúa ở cạnh tôi – Hoài Công
Chúa ở lại với con – Viễn Xứ
Chúa ở với con – Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa ơi ở lại với con – Vũ Đình Ân
Chúa sai con đi – Lm Dao Kim & Sr Trầm Hương
Chúa sống lại rồi – Lm Thành Tâm
Chúa sống trong tôi – Lm Nguyễn Duy
Chúa thánh hiến con – Minh Tâm
Chúa thắng tử thần – Lm Kim Long
Chúa thấu hiểu đời con – Đinh Công Huỳnh
Chúa thương người – Xuân Tưởng
Chúa tới gọi con về – Lan Thanh
Chúa trong gia đình – Viết Phương
Chúa từ bi và nhân hậu – Nguyên Kha
Chúa về trời – Lm Phạm Minh Công
Chúa về trời – Lm Thái Nguyên
Chúa về trời, con ra đi – Phanxicô
Chúa về trời, con vào đời – Lm Nguyễn Duy
Chúa yêu con – Lm Nguyễn Duy
Chúa yêu con – Minh Chiết
Chúc tụng Ba Ngôi – Lữ Hành
Chúc tụng Chúa – Lm Nguyễn Duy
Chung kết trầu cau – Phanxicô
Chung khúc phúc cho ai – Viết Chung
Chung lời tạ ơn – Lm Nguyễn Duy
Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ
Chúng con hát về Người – Hồng Bính
Chúng ta là muối đất – Lm Phương Anh
Chuỗi hồng ân – Lm Ân Đức
Chuông chiều – Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Chút lòng son – Hồng Trần
Chút tình con thơ – Lm Nguyễn Duy
Chứng nhân Ki-tô – Lm Văn Chi
Chứng nhân niềm tin – Lm Văn Chi
Chứng nhân tin mừng – Lm Thái Nguyên
Chứng nhân tin mừng 1 – Lm Văn Chi
Chứng nhân tin mừng 2 – Lm Văn Chi
Chứng nhân tin vui – Lm Văn Chi
Chứng nhân tình yêu – Lm Nguyễn Duy
Có bao giờ – Hùng Lân
Có Chúa hạnh phúc trọn đời – Lm Huy Hoàng
Có Chúa trong đời – Anh Tuấn
Có Chúa trong đời – Sr Trinh Nguyên
Có gì để dâng – Lm Từ Duyên
Có một điều – Lm Ân Đức
Có một người – Lm Nguyễn Duy
Có một tình yêu – Bạch Quỳnh
Có một tình yêu – Lm Ân Đức
Có Ngài ở bên – Anh Tuấn
Con biết dâng gì đây – Lm Ân Đức
Con bước lên – Lm Kim Long
Con chỉ là con – Lm Thái Nguyên
Con chỉ là tạo vật – Phanxicô
Con có mẹ cha – Minh Phương
Con đã đến – Lm Thái Nguyên
Con đã về với Mẹ Ta-pao – Lm Jos Hùng
Con đây Ngài ơi – Lm Văn Chi
Con đây vẫn tin – Lm Từ Duyên
Con đến với Chúa đây – Xuân Tưởng
Con đường bé nhỏ – Phanxicô
Con đường yêu thương – Sơn Dương
Con hân hoan – Lm Nguyễn Duy
Con hướng về Chúa – Nguyên Kha
Con là thượng tế – Lm Phương Anh
Con luôn cần Chúa – Lm Từ Duyên
Con mến yêu – Tam Thảo
Con mong một điều – Lm Mi Trầm
Con muốn ca tụng – Lm Kim Long
Con nay thuộc về Ngài – Hồng Trần
Con nâng tâm hồn lên – Lm Xuân Thảo
Con ơi ghi nhớ – Lm Từ Duyên
Con quỳ bên Mẹ – Sr Thu Cúc
Con rước Chúa – Hương Tiến
Con thờ lạy – Hoài Chiên
Con thương – Lữ Hành
Con tiếp rước Ngài – Ngô Trần
Con tim yêu thương – Sơn Dương
Con tin Chúa ơi – Lm Duy Thiên
Con tin thưa Thầy – Lm Thành Tâm
Con về bên Chúa – Sr Hương Đan
Con vươn hồn lên – Hùng Lân
Con vươn tới Chúa – Lm Phương Anh
Con xin dâng – Lm Mi Trầm
Con xin dâng Mẹ – Lm Dominic
Con xin đức ái – Lm Văn Chi
Con xin là – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Con xin về bên Chúa – Sơn Dương
Con yêu Chúa – Bạch Mai
Con yêu Ngài muộn màng – Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Công cha nghĩa mẹ 1 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ 2 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ 3 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ 4 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ 5 – Nguyên Long
Công ơn sinh thành – Lm Phương Anh
Của lễ cậy trông – Lm Nguyễn Duy
Của lễ con dâng – Khuyết Danh
Của lễ hiến dâng – Lm Thái Nguyên
Của lễ tiến dâng – Trường Giang
Cung chúc Trinh Vương – Lm Hoài Đức
Cùng cất tiếng ca ngợi – Giang Ân
Cùng Cha dâng lễ – Khuyết Danh
Cùng dâng lên hoa quả đầu mùa – Lm Phương Anh
Cùng hát bài hùng ca – Lm Phương Anh
Cùng Mẹ tri ân Chúa – Nguyên Nhung
Cùng nhịp bước – Giang Ân
Cùng tiến dâng – Nguyên Kha
Cùng với Mẹ ra khơi – Sr Chu Linh
Cùng vui bước – Ngọc Linh
Cùng vui lên – Cát Minh

 

About loinhacthanhca

thich doc sach
Bài này đã được đăng trong C và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s