Category Archives: .Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A (15/06/2014)

Nhập lễ Chúa Ba Ngôi – Thy Yên Lễ Chúa Ba Ngôi – Hải Triều Đáp ca Tôn vinh Chúa muôn đời – Đinh Công Huỳnh Lễ Chúa Ba Ngôi – Lm Thái Nguyên Dâng lễ Ca khúc trầm hương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Thánh Ca Hàng Tuần | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Năm A (08/06/2014)

Nhập lễ Thánh Thần hãy đến – Lm Thành Tâm Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa – Lm Từ Duyên Đáp ca Xin Ngài canh tân – Đinh Công Huỳnh Lễ Hiện Xuống – Thiên Lý Lễ Hiện Xuống – Lm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Thánh Ca Hàng Tuần, Chúa Thánh Thần | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Thăng Thiên (01/06/2014)

Nhập lễ Mừng Chúa lên trời – Khuyết Danh Chúa lên trời – Hải Nguyễn Đáp ca Thiên Chúa ngự lên – Đinh Công Huỳnh Lễ thăng thiên – Lm Thái Nguyên Lễ thăng thiên – Thiên Lý Dâng lễ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Thánh Ca Hàng Tuần, Mùa Phục Sinh | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A (25/05/2014)

Nhập lễ Trăm triệu lời ca – Gm Nguyễn Văn Hòa & Lm Tiến Dũng Đáp ca Reo mừng Thiên Chúa – Đinh Công Huỳnh Chúa nhật 6 Phục sinh – Lm Thái Nguyên Dâng lễ Có gì để dâng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Thánh Ca Hàng Tuần, Mùa Phục Sinh | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

18/05/2014 Nhập lễ Hát lên bài ca – Lm Kim Long Đáp ca Trông cậy nơi Chúa – Đinh Công Huỳnh Chúa nhật 5 Phục sinh – Lm Thái Nguyên Dâng lễ Là đây của lễ – Ngọc Linh Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Thánh Ca Hàng Tuần | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A

11/05/2014 Nhập lễ Chúa chiên lành – Lm Kim Long Chúa là mục tử – Nguyễn Duy Vi Đáp ca Chúa chăn dắt tôi – Đinh Công Huỳnh Chúa nhật 4 phục sinh – Lm Thái Nguyên Dâng lễ Dâng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Thánh Ca Hàng Tuần | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A

Nhập Lễ Chúa đã sống lại – Vũ Đình Ân Đáp Ca : Tv. 1-2a,5, 7-8, 9-10, 11 Xin bảo toàn – Viễn Xứ Đường lối trường sinh – Đinh Công Huỳnh Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Lm Thái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Thánh Ca Hàng Tuần | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?