Category Archives: G

Thư viện lời nhạc Thánh ca – Vần G (theo Tựa đề)

Gặp gỡ Chúa – Lm Nguyễn Duy Gặp gỡ Đức Ki-tô – Lm Tiến Lộc Gặp gỡ nơi Đức Giê-su – Lm Nguyễn Duy Gần Chúa – Minh Chiết Gia đình – Lm Thái Nguyên Gia đình của Chúa – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gọi lời yêu thương – Lm Nguyễn Duy

1. Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy. Con đang kiếm tìm, nơi, nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, G, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Giêsu ở cùng con – Nguyên Thanh

ÐK: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ. 1. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G, Hiệp Lễ, Nguyên Thanh | Thẻ , , | %(count) bình luận

Giêsu lân tuất – Hùng Lân

1. Lạy Chúa Giê-su vô cùng lân tuất, vì công Chúa xưa đã lập trên đất. Xin dủ thương đưa về nơi nghỉ an ngàn thu những ai còn giam cầm trong ngục tốu sầu u. Ngày đêm than khóc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G, Hùng Lân, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Gặp gỡ Chúa – Lm Nguyễn Duy

ĐK. Từ sớm mai đến khi chiều phai con trông tìm, con những trông tìm gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ Chúa, mong gặp gỡ Chúa phải là câu điệp khúc của đời con. Chúa, mong gặp gỡ Chúa vì Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, G, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Giê su dịu dàng – Ánh Sáng

ÐK: Ôi Giêsu, biết bao dịu dàng cho lòng con khi tưởng nhớ đến Chúa, song còn gì êm ái cho bằng giây phút con được ở trước thánh nhan. 1. Ngài là hy vọng cho những ai sám hối, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ánh Sáng, G, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Gặp gỡ nơi Đức Giê su – Lm Nguyễn Duy

ĐK: Nơi Đức Giêsu Thiên Chúa gặp gỡ con người. Con người gặp được Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu Thiên Chúa và con người gặp nhau, Thiên Chúa và con người gặp nhau. 1 Con Thiên Chúa tự nguyện dấn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, G, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận