Category Archives: Q

Quỳ trước Thánh Thể – Lm Huy Hoàng

ĐK: Qùy trước Thánh Thể con ngắm suy tình Chúa. Cao sâu tuyệt vời, tình Chúa yêu con người. Để có lương lực nuôi cả hồn xác. Chúa dựng đất trời và ban cả Thịt Máu Ngài. 1, Con xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Huy Hoàng, Q, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?