Category Archives: Thánh ca vào đời

Ai là anh em tôi – Đinh Công Huỳnh

1 Ai là anh em tôi? Ai là anh em tôi? Phải chăng phải người mù xấu số, phải chăng kẻ bị khuyết tật, phải chăng người cùi phong hủi lất lây lê trên vệ đường. Ai là anh em … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại A, Thánh ca vào đời, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , | 1 phản hồi

Ai hỏi vì sao – Ngọc Linh

1 Ai hỏi vì sao có biển (ơ) mênh mông (i i i ) có sông ới ơ rộng là có cả núi non điệp trùng. Ai tác sinh, ai dựng nên hỡi người? Hỡi người là hãy tin rằng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại A, Ngọc Linh, Thánh ca vào đời | Thẻ , | 1 phản hồi

Abba Cha ơi – Lm Hoàng Phúc

1 Ab-ba Cha ơi! Cha Yêu Dấu của con. Ab-ba Cha ơi! Cha yêu thương hết lòng. Ab-ba Cha ơi! Cha tha thứ tội đời. Ab-ba Cha ơi! Cha ban tặng Giê-su. Đk Ab-ba! Ab-ba! Yêu thương đời đời. Ab-ba! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Hoàng Phúc, A, Thánh ca vào đời | Thẻ , | 1 phản hồi

2000 năm Mẹ thương con – Lm Phương Anh

1 Hai ngàn năm tròn Mẹ thương con (u….u) 2 Mẹ đã khóc, Mẹ đã khóc. Mẹ đã khóc ròng cho hai ngàn đêm dài vì tình Mẹ không phai (vì tình Mẹ không phai) Mẹ đã khóc, Mẹ đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Phương Anh, 1... 9, Thánh ca vào đời, Đức Mẹ | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

50 năm ơn gọi – Hoàng Thắng

1 Sinh con ra Ngài gọi con đi vào đời. Trao trên vai con đây gia đình thánh hiến. Ngày ngày con sống trong ân tình Cha. Dẫn dắt con trong cuộc đời. 2 Con ra khơi dù biển sóng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hoàng Thắng, N, Tận Hiến, Thánh ca vào đời | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?