Category Archives: Ánh Đăng

Khi cuộc đời là của lễ – Ánh Đăng & Thiên Cung

1. Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi, con xin dâng tấm bánh này cuộc sống. Trong chén thánh cuộc đời Chúa ơi, này những giọt đắng hy sinh trong đời. ĐK. Nhưng hãy vui lên hãy ca lên hãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ánh Đăng, Dâng Lễ, K, Mùa Phục Sinh | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Giao ước – Lm. Ánh Đăng & Thiên Cung

ĐK. Từ đó vâng từ đó, Chúa đã gọi con. Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở. Từ đây vâng từ đây Chúa đã chọn con, ấn tín trao tay là lời hứa sắt son. 1. Lời Người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ánh Đăng, G, Tận Hiến | Thẻ , , | 1 phản hồi