Category Archives: Ánh Sáng

Giê su dịu dàng – Ánh Sáng

ÐK: Ôi Giêsu, biết bao dịu dàng cho lòng con khi tưởng nhớ đến Chúa, song còn gì êm ái cho bằng giây phút con được ở trước thánh nhan. 1. Ngài là hy vọng cho những ai sám hối, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ánh Sáng, G, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận