Category Archives: Bùi Đức Hà

Lạy Mẹ La Vang – Bùi Đức Hà

1. Con ngước mắt trông về linh địa La Vang. Mẹ đứng ở cây cao hai tay bồng Đức Chúa. Đấng uy nghi diễm lệ rất nhân ái dịu dàng. Mẹ đôi mắt nhìn con bước lữ thứ gian nan. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bùi Đức Hà, L, Đức Mẹ | Thẻ , , | 1 phản hồi