Category Archives: Đăng Quang

Xin Mẹ giúp con – Đăng Quang

1. Đoàn con dâng lời chào cung kính Mẹ Ma-ri-a đầy ơn phúc. Nguyện xin Mẹ thương cứu giúp con trên đường trần gian lữ thứ. Khiêm nhường theo gương thánh Mẹ: xin vâng ý Chúa, xin vâng! 2. Ngàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại X, Đức Mẹ, Đăng Quang | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?