Category Archives: Đinh Công Lý

25 Năm vững tâm bên Mẹ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh

(Ghi chú: “Hai mươi lăm năm” có thể thay thế: “Ba mươi/Năm mươi năm năm” v.v.) Intro: La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 1... 9, Đức Mẹ, Đinh Công Huỳnh, Đinh Công Lý | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?