Category Archives: Đỗ Thi Thức

Tình Chúa – Đỗ Thi Thức

1. Khi tình yêu con còn mơ, tin yêu con dệt thơ, thì tình Chúa hững hờ; Chúa vẫn đôi tay trông chờ đôi mắt vương lệ mờ nhưng con vẫn làm ngơ. Rồi khi tình yêu con tan vỡ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiệp Lễ, T, Đỗ Thi Thức | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?