Category Archives: Gia Ân

Xin chỉ cho con – Gia Ân

1 Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tìm Thánh Ý Chúa dành cho con Chúa muốn con đi rao giảng lời Chúa. Hay cho con bôn ba giữa đời, con muốn dâng lên trót cả đời sống, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Gia Ân, Hiệp Lễ, X | Thẻ , , | 1 phản hồi