Category Archives: .Gm Nguyễn Văn Hòa

Trăm triệu lời ca – Gm Nguyễn Văn Hòa & Lm Tiến Dũng

1 Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh. Ngàn lời ca vang một khúc ca thanh bình. Đk Xin dâng Chúa trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca. 2 Từng ngàn dân ca một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Gm Nguyễn Văn Hòa, .Lm Tiến Dũng, Nhập Lễ, T | Thẻ , , | %(count) bình luận