Category Archives: Hải Nguyễn

Chúa lên Trời – Hải Nguyễn

1. Sao mãi đứng nhìn hỡi người Galilê. Chúa đã lên trời vinh hiển bên hữu Cha. Bao lớp Thiên Thần đang mừng vui hát ca. Thế gian ngập tràn trong thái hòa. ĐK. Mừng vui lên hỡi, muôn vạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hải Nguyễn, Mùa Phục Sinh | Thẻ , , | 2 phản hồi

Ave Maria – Hải Nguyễn

1. Khi tiếng chuông chiều vọng ngân trong không gian. Con đến bên Mẹ nguyện dâng câu kinh ngoan. Trong tuổi xuân hồng nhiều mơ ước mặn nồng. Xin Mẹ theo dõi giúp con gạn đục khơi trong. ĐK: A … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại A, Hải Nguyễn, Đức Mẹ | Thẻ , , | 1 phản hồi