Category Archives: Hoa Anh

Ngành vạn tuế – Hoa Anh

Ngành vạn tuế trao tay bao Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã hy sinh hiến máu thân thân vì Danh Thiên Chúa. Dù cùm gông đau thương hay chốn pháp trường đẫm máu, vẫn hiên ngang giữ Đức Tin ngàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Thánh, Hoa Anh, N | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?