Category Archives: Hồng Bính

Chúng con hát về Người – Hồng Bính

ĐK. Chúng con hát về người, người cha kính yêu, Chúng con hát về người, người cha vĩ đại. Gioan Phaolô 2, Gioan Phaolô 2, người thắp sáng đuốc thiêng trong lòng mọi người, lửa yêu thương xua tan đêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Các Thánh, Hồng Bính | Thẻ , , | %(count) bình luận