Category Archives: Hùng Lân

Có bao giờ – Hùng Lân

1. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa, gạo rơi. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hùng Lân, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Cao vời khôn ví – Hùng Lân

ÐK: Cao vời khôn ví, tình yêu của Chúa cao vời khôn ví, tình yêu của Người, con lấy gì, Chúa ơi, đền đáp cho cân, Chúa ơi, con lấy gì đền đáp cho cân là đền đáp cho cân. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hùng Lân, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Một sợi tơ vàng – Hùng Lân

1. Một sợi tơ vàng, con như một sợi tơ vàng. Mong manh hạt bụi trên cây đàn thiên nhiên. Chúa đặt tay lên, mỗi lần Chúa đặt tay lên, hồn con run rẩy (a) khúc huyền dâng cao. Tuyệt diệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hùng Lân, Hiệp Lễ, M | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giêsu lân tuất – Hùng Lân

1. Lạy Chúa Giê-su vô cùng lân tuất, vì công Chúa xưa đã lập trên đất. Xin dủ thương đưa về nơi nghỉ an ngàn thu những ai còn giam cầm trong ngục tốu sầu u. Ngày đêm than khóc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G, Hùng Lân, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Ngợi khen Thiên Chúa – Hùng Lân

Chúa tối cao quyền phép vô cùng, xin dâng lên Chúa muôn câu ca tuyệt vời (al-lê-lu-ia). Ngợi khen Thiên Chúa, ngợi khen Thiên Chúa, ngợi khen Thiên Chúa vinh quang muôn đời. (Ngợi khen Thiên Chúa) Ngợi khen Thiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hùng Lân, Hiệp Lễ, N | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phút cầu xin – Hùng Lân

ĐK. Anh em chúng con tha thiết dâng lời kêu khấn cầu xin. Mong ơn Chúa thương soi lòng biết đàng tôn thờ kính tin. Đời con đang sống, muốn để cả tâm can tìm Chúa trong nguồn yêu thương. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hùng Lân, Hiệp Lễ, P | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thầy là cây nho – Hùng Lân

1. Thầy là cây nho, chúng con là cành nho. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái thì người ấy sinh nhiều hoa trái (i). ĐK. Vì không có Thầy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hùng Lân, Hiệp Lễ, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?