Category Archives: .Lm Hạ Đăng

Di ngôn của Người ra đi – Lm Hạ Đăng

1 Đừng buồn con dấu yêu ơi! Hãy lau khô giòng lệ rơi. Chớ lắng lo hay thất vọng dẫu cho mai đây ta biệt ly. Sầu buồn chi nữa con yêu dù ít ngày còn có nhau. Con hãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Hạ Đăng, D, Hiệp Lễ | Thẻ , , | 2 phản hồi