Category Archives: .Lm Hoàng Phúc

Abba Cha ơi – Lm Hoàng Phúc

1 Ab-ba Cha ơi! Cha Yêu Dấu của con. Ab-ba Cha ơi! Cha yêu thương hết lòng. Ab-ba Cha ơi! Cha tha thứ tội đời. Ab-ba Cha ơi! Cha ban tặng Giê-su. Đk Ab-ba! Ab-ba! Yêu thương đời đời. Ab-ba! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Hoàng Phúc, A, Thánh ca vào đời | Thẻ , | %(count) bình luận