Category Archives: .Lm Kim Long

Nơi nào có tình yêu – Lm Kim Long

ĐK. Nơi nào có tình yêu thương (i) và bác ái, thì ở đấy có Thiên Chúa ngự trị. 1. Tình yêu Chúa Kitô đã hiệp nhất chúng ta, nào chúng ta hãy vui mừng hát ca trong Người. Đoàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, Hiệp Lễ, N | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đây nhiệm tích 1 – Lm Kim Long

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, D, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | %(count) bình luận

Đây nhiệm tích 2 – Lm Kim Long

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quí, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại (i), nếu giác quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, D, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | %(count) bình luận

Đây nhiệm tích 3 – Lm Kim Long

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, D, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | %(count) bình luận

Ta là bánh hằng sống – Lm Kim Long

ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, T, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thành tâm thờ kính – Lm Kim Long

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.ĐK. Một Tinh yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca thân ái còn … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on by | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xin Chúa Thánh Thần – Lm Kim Long

1 Đây thế gian u mờ. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ trời cao xin chiếu soi, nguồn chân lý muôn đời. Lạy Cha kẻ khó khăn hãy đến. Hãy đến! Lạy Đấng ban phát muôn ơn lành. Hãy … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on by | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?