Category Archives: .Lm Oanh Sông Lam

Đi trong cuộc sống mới – Lm Oanh Sông Lam

Đk Ta cùng bước đi đi trong cuộc sống mới. Ta được sống lại cùng với Chúa Ki-tô. 1 Trong phép rửa tội. Ta được dìm vào sự chết của Chúa Ki-tô. Thì ta cũng được sống lại với Ngài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Oanh Sông Lam, D, Kết Lễ | Thẻ , , | 1 phản hồi

Lời Chúa – Lm Oanh Sông Lam

Lời Chúa Lm Oanh Sông Lam ĐK. Lời Chúa là ánh đèn, là ánh đèn soi bước chân con Lời Chúa là ánh sáng, là ánh sáng soi đường cho con đi 1. Xin dạy con vâng theo lời Ngài. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Oanh Sông Lam, Hiệp Lễ, L | Thẻ , | 1 phản hồi

Ca ngợi Chúa – Lm. Oanh Sông Lam

Ca ngợi Chúa Lm. Oanh Sông Lam ĐK. Ca ngợi Chúa đi hỡi những người tôi tớ Chúa. Ca ngợi thánh danh và chúc tụng danh thánh Người Từ bây giờ và cho đến mãi muôn đời. Từ bây giờ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Oanh Sông Lam, C, Hiệp Lễ | Thẻ , | 1 phản hồi

Ngợi ca Danh Chúa – Lm. Oanh Sông Lam

Ngợi ca Danh Chúa Lm. Oanh Sông Lam 1. Trên bầu trời cao xanh có muôn thiên thần ngợi ca danh Chúa Đàn hát lên vỗ tay reo mừng vui đây Con Chúa Trời đã xuống thế gian ĐK. Ngợi ca … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Oanh Sông Lam, Hiệp Lễ, N | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tâm tình hiến dâng – Lm Oanh Sông Lam

Tâm tình hiến dâng Lm Oanh Sông Lam ĐK. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con. 1. Thương con từ ngàn xưa một tình yêu chan chứa. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Oanh Sông Lam, T, Tận Hiến | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?