Category Archives: .Lm Quang Uy

Hát mừng Phục Sinh – Lm. Quang Uy

1. Khắp bốn phương trời về đây tạ ơn Chúa Cha, đã đoái thương ban người con chí ái Giê – su, chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Quang Uy, H, Mùa Phục Sinh | Thẻ , , | 1 phản hồi