Category Archives: .Lm Thái Hòa

Xin lắng nghe – Lm. Thái Hòa & Lm. Vũ Mộng Thơ

1. Xin lắng nghe con cầu, vực sâu trầm luân khốn cùng. Xin nghe tiếng con van nài, ngày đêm than khóc mỏi mòn. ĐK. Chúa suối ơn dạt dào, tình Ngài luôn nhân từ. Lạy Chúa xót thương vô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Hòa, .Lm Vũ Mộng Thơ, Cầu Hồn, X | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?