Category Archives: .Lm Thiện Cẩm

Hồng ân Chúa bao la – Lm Thiện Cẩm

Đk Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. 1 Chính tay Ngài đã dựng nên con, Thần Khí Ngài làm cho con sống. Tình yêu Ngài ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thiện Cẩm, H, Hiệp Lễ | Thẻ , , | 2 phản hồi