Category Archives: .Lm Tiến Lộc

Gặp gỡ Đức Kitô – Lm. Tiến Lộc

Gặp gỡ Đức Kitô – Lm. Tiến Lộc ĐK. Gặp gỡ Đức Ki-Tô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Ki-Tô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Ki-Tô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Ki-Tô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Tiến Lộc, G, Kết Lễ | Thẻ , , | 1 phản hồi