Category Archives: .Lm Trọng Nhân

Chúa là tình yêu – Lm Trọng Nhân

ĐK. Chúa Là Tình Yêu Người đã muốn cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa Là Tình Yêu Người đã thương ban Con Một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Trọng Nhân, C, Hiệp Lễ | Thẻ , , | 1 phản hồi