Category Archives: .Lm Xuân Nguyễn

Về đồng xanh – Lm. Xuân Nguyễn

1. Về đồng xanh, xanh tươi sẵn trên nương. Và nguồn nước, êm êm những yêu thương. Ngài dìu đưa, đưa con sớm tinh sương. Về đồng xanh, xanh tươi ngát hương lành. Quyền năng Chúa vô biên dẫn con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Xuân Nguyễn, Hiệp Lễ, V | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?