Category Archives: Mi Giáng

Ca tiếp liên lễ Hiện Xuống – Mi Giáng

Muôn lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trần gian. Từ trời cao gửi xuống, nguồn ánh sáng tỏa lan. Lạy Cha kẻ bần hàn, Đấng tặng ban ân điển. Và soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Chúa Thánh Thần, Mi Giáng | Thẻ , , | 2 phản hồi

Chúa là chỗ dung thân – Mi Giáng

ĐK : Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữa con khỏi điều nguy khổ. 1. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ người mắc tội nặng mà được khoan dung, Thật hạnh phúc thay người Chúa không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Mi Giáng, Đáp Ca | Thẻ , , | %(count) bình luận