Category Archives: Nguyễn Bang Hanh

Lòng Chúa ái tuất – Nguyễn Ban(g) Hanh

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại L, Nguyễn Bang Hanh, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | 1 phản hồi

Suối trong – Nguyễn Bang Hanh

Suối trong Nguyễn Bang Hanh Hỡi người lữ khách hãy dừng chân bên suối trong. Đây mạch nước mát cho lòng thanh thỏa yên hàn sướng vui. Hỡi người lữ khách quê nhà còn đang ngóng trông. Hãy tìm đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiệp Lễ, Nguyễn Bang Hanh, S | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?