Category Archives: Nguyễn Đức Tuấn

Thần Khí Chúa sai đi – Nguyễn Đức Tuấn

Đk Thần Khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Người sai tôi đi. 1 Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, Kết Lễ, Nguyễn Đức Tuấn, T | Thẻ , , , | 1 phản hồi