Category Archives: Nguyên Hữu

Vâng ý Cha – Nguyên Hữu

1. Vì máu chiên bò không xóa được tội lỗi nên lúc vào đời chính Ngôi Lời đã nói: ĐK. Hy sinh cùng lễ vật Cha đã không màng nhưng Cha lại tác thành hồn xác của con Giờ này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyên Hữu, V, Đức Mẹ | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?