Category Archives: Nguyên Kha

Tìm về Chân Thiện Mỹ – Nguyên Kha

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiệp Lễ, Nguyên Kha, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xin mở rộng tay – Nguyên Kha

1. Người già yếu khô cằn tấm thân đói lả. Và một lũ con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là (là) con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. ÐK. Xin mở rộng tay con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiệp Lễ, Nguyên Kha, X | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con hướng về Chúa – Nguyên Kha

1. Con hướng về Chúa, như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nai kia mong về suối, như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hiệp Lễ, Nguyên Kha | Thẻ , , | 1 phản hồi

Chúa từ bi và nhân hậu – Nguyên Kha

1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. 2. Như Người Cha xót … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Cầu Hồn, Nguyên Kha | Thẻ , , | 2 phản hồi

Cùng tiến dâng – Nguyên Kha

Cùng tiến dâng – Nguyên Kha 1. Xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên trước Thiên Nhan. Đây lễ vật tinh tuyền lễ vật vô giá đoàn con dâng Chúa Thiên Tòa ĐK. Cùng tiến dâng lên, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Dâng Lễ, Nguyên Kha | Thẻ , , | 1 phản hồi