Category Archives: Nguyễn Lý

Tin hay không tin – Nguyễn Lý

1. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin nay quyết định cho đời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiệp Lễ, Nguyễn Lý, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?