Category Archives: Nguyễn Quang Hưng

Thượng tiến Gia-vê – Nguyễn Quang Hưng

ĐK. Thượng tiến lên Gia – vê này bánh rượu này tinh ư tuyền. Thượng tiến lên Gia – vê trót cả cuộc sống này. Xin dâng lên Ba Ngôi của lễ rất đẹp lòng Cha. Như sương sớm chan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Ba Ngôi, Dâng Lễ, Nguyễn Quang Hưng, T | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?