Category Archives: Nguyễn Quang Huy

Xin Mẹ giữ gìn Giáo hội Việt Nam – Nguyễn Quang Huy

Trước nhan Mẹ đoàn con cầu khấn. Xin Đức Mẹ gìn giữ Giáo Hội. Nguyện Mẹ thương phù giúp nước Việt Nam. Để đoàn con hiệp nhất một lòng. Cúi xin Mẹ dìu con từng buớc. Cho thế trần hiệp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Quang Huy, X, Đức Mẹ | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạ ơn Đức Mẹ Bãi Dâu – Nguyễn Quang Huy

Tạ ơn Đức Mẹ Bãi Dâu – Nguyễn Quang Huy 1. Tạ ơn Đức Mẹ Bãi Dâu, đoàn con thiết tha cầu khấn. Xin tạ ơn Đức Mẹ thương giúp, dắt dìu con qua khốn khó u sầu. Giờ đây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Quang Huy, T, Đức Mẹ | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kính mừng Maria – Nguyễn Quang Huy

Kính mừng Maria – Nguyễn Quang Huy A-ve-Ma-ri-a! A-ve-Ma-ri-a! A-ve-Ma-ri-a! Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc. Con hớn hở nhắc lại tiếng chào. Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc. Là lời ngợi khiết ái thanh tao Thần Sứ Đức Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại K, Nguyễn Quang Huy, Đức Mẹ | Thẻ , | %(count) bình luận

Cầu cho Giáo hội – Nguyễn Quang Huy

Cầu cho Giáo hội – Nguyễn Quang Huy Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ thương giúp đỡ phù trì cho Giáo Hội chúng con hôm nay: Yêu thương nhau, hiệp nhất một lòng. Nguyện xin Mẹ nâng đỡ chở che cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Nguyễn Quang Huy, Đức Mẹ | Thẻ , , | %(count) bình luận