Category Archives: Phạm Đức Huyến

Tiếng chuông Phục Sinh – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân

ĐK. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Tiếng chuông vang mừng Chúa đã thật Phục Sinh, mừng Chúa đã thật hiển vinh, coong kính kính kính coong. (Sự chết nay lùi về phía sau) Và sự sống đã chiến thắng được sự chết, trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mùa Phục Sinh, Phạm Đức Huyến, T, Vũ Đình Ân | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lời kinh Mân Côi – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân

ĐK. Con xin dâng lên Mẹ ngàn lời kinh Mân Côi. Theo lời khuyên của Mẹ đoàn con ăn năn thống hối. Dâng chuỗi kinh Mân Côi bao thiết tha yên vui. Con siêng năng sớm chiều lần chuỗi Mân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại L, Phạm Đức Huyến, Vũ Đình Ân, Đức Mẹ | Thẻ , , | 1 phản hồi