Category Archives: Phạm Thuyên

Ca mừng Gioakim & Anna – Phạm Thuyên

ĐK. Anna người hiền nữ bên Gioakim vun xới lòng tin nên hai đuốc sáng chiếu ngời báo tin mặt trời công chính sẽ xuất hiện. Gioakim người hiền đức bên Anna luôn khiêm tốn cậy trông, dâng lên Thiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Các Thánh, Phạm Thuyên | Thẻ , , | 1 phản hồi