Category Archives: Quang Ánh

Chúa chăn nuôi tôi – Quang Ánh

ĐK. Chúa chăn nuôi tôi đây hồn tôi vui ngất ngây, đồng xanh đâu thiếu chi Người cho tôi nằm nghỉ. Với cánh tay yêu thương Người là nơi náu nương, dù qua bao khó nguy nào đâu lo lắng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Quang Ánh, Đáp Ca | Thẻ , , | 1 phản hồi