Category Archives: Quang Huy

Lạy Các Thánh của Chúa – Quang Huy

(Khi đứng trước quan tài) Lạy các Thánh của Chúa xin thương giúp linh hồn này. Lạy Thiên Thần của Chúa xin dẫn đưa linh hồn này về chốn bình an. Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cầu Hồn, L, Quang Huy | Thẻ , , | %(count) bình luận