Category Archives: Sơn Dương

Giới luật yêu thương – Sơn Dương

1. Hãy mở lòng ra, ta nghe tiếng Chúa truyền ban, đó là điều răn: yêu người như Chúa từng yêu, người đời hôm nay, nhận ra nơi chúng con rằng. Dấu chỉ yêu thương chính là: các môn đệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G, Hiệp Lễ, Sơn Dương | Thẻ , , | 2 phản hồi

Mừng bổn mạng Giuse – Sơn Dương & Phạm Kim Tuyến

1. Tháng ba nay đã trở về, lòng con sung sướng ngợi ca quan Thầy, quan Thầy hai tiếng thân thương, soi đàng dẫn lối ngày đêm mong chờ. ĐK. Tên Ngài cao cả uy nghi, làm cho trần thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Thánh, M, Sơn Dương | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hân hoan múc nước – Sơn Dương

1. Thiên Chúa của Tôi, Đấng cứu độ Tôi, Tôi sẽ hằng cậy tin và chẳng khiếp sợ. Chúa sức mạnh Tôi, Tôi sẽ ngợi khen, xin Chúa hãy trở nên, phần rỗi của Tôi. ĐK. Con hân hoan múc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại H, Mùa Phục Sinh, Sơn Dương | Thẻ , , | %(count) bình luận

Địa cầu đầy ân sủng Chúa – Sơn Dương

1. Lời Chúa luôn trung thành, việc Chúa làm thật đáng kính tin. Vì Chúa yêu công bình địa cầu muôn loài tràn đầy thánh ân. ĐK. Địa cầu đầy ân sủng Chúa, địa cầu dư tràn Thánh Ân. 2. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Mùa Phục Sinh, Sơn Dương | Thẻ , , | %(count) bình luận

Thánh vinh 83 – Sơn Dương

1. Linh hồn con vô cùng khao khát và ước mong đến nhà Chúa trời. Vì Nhà Chúa là chốn bình an và là chốn con đến nương nhờ. Nơi Thánh Điện Thiên Chúa trường sinh Ngài đỡ nâng cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sơn Dương, T, Đáp Ca | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thánh vịnh 22 – Sơn Dương

1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu gì, trên đồng cỏ xanh Người cho tôi nghỉ ngơi, Người hướng dẫn dắt tôi, hồn tôi Người lo dưỡng bồi ĐÁP: Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sơn Dương, T, Đáp Ca | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đi về nhà Chúa – Sơn Dương

ĐK. Đi về nhà Chúa với tâm hồn xiết bao vui mừng, vang hòa lời ca khúc hân hoan chúc tụng Chúa ta 1. Con vui khúc hoan ca khen ngợi Thiên Chúa tình yêu, vì Ngài là thành đô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Nhập Lễ, Sơn Dương | Thẻ , , | %(count) bình luận