Category Archives: Sơn Linh Ca

Lời Cha – Sơn Linh Ca

Lời Cha – Sơn Linh Ca 1 : Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời. Lời Cha đã vang lên giữa trần thế. Lời cha đã vang lên qua muôn thế hệ. Lời Cha đã vang lên trong lòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kết Lễ, L, Sơn Linh Ca | Thẻ , , | %(count) bình luận