Category Archives: Thành Nam

Mầu nhiệm Ba Ngôi – Thành Nam

1. Vạn vật hiện hữu là do Chúa Cha tác thành. Chuộc tội nhân thế là Cứu Chúa Ngôi Hai. Thánh Thần tình yêu, nhờ tình Cha nâng đỡ. Hết muôn muôn loài sống nhờ ơn Cha ban.ÐK. Xin cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Ba Ngôi, M, Thành Nam | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?