Category Archives: Trần Anh Linh

Chúa là Mục Tử – Trần Anh Linh

Đk Chúa là Mục Tử nhân lành (Chúa là Mục Tử nhân lành) Chúa đã phục sinh khải hoàn để cứu đoàn chiên (Người đã phục sinh chiến thắng khải hoàn để cứu đoàn chiên) Người chẳng sợ hy sinh, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hiệp Lễ, Trần Anh Linh | Thẻ , , , , | 2 phản hồi