Category Archives: Trần Quốc Dũng

Những năm tháng vui ca – Trần Quốc Dũng

Những năm tháng vui ca – Trần Quốc Dũng Solo: Đoàn con tạ ơn, con luôn tạ ơn Người đã gọi đoàn con. Người đã mời gọi con vào ngợi khen Thiên Chúa bằng lời ca khúc nhạc, bằng điệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kết Lễ, N, Trần Quốc Dũng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?