Category Archives: Trường Giang

Của lễ tiến dâng – Trường Giang

Của lễ tiến dâng – Trường Giang ĐK. Này con xin dâng lên tòa Thiên Chúa bánh trắng thơm rượu ngát hương nồng. Lạy Chúa, xin đoái nhận của lễ tiến dâng con dâng Chúa với niềm tin yêu. 1. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Dâng Lễ, Trường Giang | Thẻ , , | 1 phản hồi