Category Archives: Từ Thánh Linh

Nối liền Trời với Đất – Từ Thánh Linh

ĐK: Người là đường nối liền trời với đất, là sự thật giải phóng cho con người, là sự sống đến muôn đời bất tận, là tình yêu dâng tràn lan muôn nơi. 1 Xin con đường tình yêu đưa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiệp Lễ, N, Từ Thánh Linh | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?