Category Archives: Văn Thi

Vết tử hùng – Tâm Bảo & Văn Thi

ÐK: Kìa ai còn lưu tiếng thiên thu, cương quyết vì đạo Chúa hiến thân. Lời ai hòa trong gió âm u, máu ai còn tiếng vang xa gần. Dù kiếm sắc sợ chi, dù gông mang xá gì. Treo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Thánh, Tâm Bảo, V, Văn Thi | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?