Category Archives: Xuân Tưởng

Thánh Thần Thiên Chúa – Xuân Tưởng

ĐK. Thánh Thần Thiên Chúa nguyện xin ngự đến dương gian. Thánh Thần Thiên Chúa nguyện xin dọi sáng tâm can. Nguyện xua trừ bóng tối tăm, nguyện ban tràn xuống muôn ân tưới mát lòng người khô khan. Thánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, T, Xuân Tưởng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sion ơi – Xuân Tưởng

ĐK. Sion ơi hát lên đi, hát lên đi, hát lên đi. Sion ơi, Sion hỡi, Chúa giang vòng tay yêu thương tràn lan. Sion ơi, hát lên đi, hát lên đi, hát lên đi. Sion ơi, Sion hỡi, Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhập Lễ, S, Xuân Tưởng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngợi ca – Xuân Tưởng

ĐK. Hát lên đi người người, ngợi khen Đức Gia-vê quyền uy. Hát lên đi người người, ngợi khen Chúa bao dung từ bi. 1. Hát lên đi triều thần, với cơ binh ngàn vạn, danh Chúa vinh quang, danh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại N, Nhập Lễ, Xuân Tưởng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy hát lên – Xuân Tưởng

ĐK. Hãy hát lên hỡi những người kính sợ Chúa. Hát lên chúc tụng Thánh Danh Ngài. (Ta reo vang ca hát) Hãy hát lên hỡi những người kính sợ Chúa. Hát khen danh Ngài muôn năm. 1. Hãy hát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại H, Nhập Lễ, Xuân Tưởng | Thẻ , , | %(count) bình luận

Chúa nhân hậu – Xuân Tưởng

ĐK. Chúa ơi lòng nhân hậu Chúa vô bờ. Trung tín Ngài vượt quá từng mây, và công chính vượt quá núi cao. Tài phán Chúa vượt quá biển sâu. 1. Quý thay ân sủng của Ngài, dưới cánh Ngài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hiệp Lễ, Xuân Tưởng | Thẻ , , | %(count) bình luận

Chúa thương người – Xuân Tưởng

ĐK. Chúa thương người nên ra đời, liều thân đón lấy đắng cay và ưu phiền. Chúa mong chờ con yêu Ngài, tình yêu thương ấy sẽ nuôi con suốt đời. 1. Lời hát con dâng theo tiếng chuông chiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hiệp Lễ, Xuân Tưởng | Thẻ , , | %(count) bình luận

Con đến với Chúa đây – Xuân Tưởng

ĐK. Con đến với Chúa đây, hồn con khát khao từng giây ơn Ngài dủ thương, hồn con khát khao từng giây, ơn Ngài dủ thương. 1. Con lắng tai khi bình minh đến với tiếng chim ca, cho lòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hiệp Lễ, Xuân Tưởng | Thẻ , , | 2 phản hồi