Category Archives: Xuân Tuyết

Ước mơ của Chúa – Minh Chiết & Xuân Tuyết

1. Trong ước mơ âm thầm Chúa muốn con trở thành muối đất, Chúa muốn con trở thành ánh sáng cho trần gian. Là muối nếu không cho đi, là muối nếu không tan ra, thì ích chi cho cuộc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiệp Lễ, Minh Chiết, U, Xuân Tuyết | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?