Tag Archives: Chúa Thánh Thần

Nguyện cầu Thánh Linh – Nam Hoa

ĐK: Lạy Cha Chí Thánh hằng sinh, xin ban Thánh Linh canh tân thế giới. Nguyện xin Cứu Chúa phục sinh xin ban Thánh Linh tác sinh muôn loài. 1 Xin Người thổi hơi truyền Thần khí cho, con hồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, N, Nam Hoa | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thánh Thần Thiên Chúa – Xuân Tưởng

ĐK. Thánh Thần Thiên Chúa nguyện xin ngự đến dương gian. Thánh Thần Thiên Chúa nguyện xin dọi sáng tâm can. Nguyện xua trừ bóng tối tăm, nguyện ban tràn xuống muôn ân tưới mát lòng người khô khan. Thánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, T, Xuân Tưởng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyện Thánh Thần – Lm Thái Nguyên

ĐK. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đến, Ngài ngự xuống trong tâm hồn con. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đến, Ngài đổi mới nhân trần ngàn nơi.1. Lòng tràn đầy niềm vui mừng Đấng thi ân. Cùng hợp lời ngợi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, Chúa Thánh Thần, N | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trong ơn Chúa Thánh Thần – Lm Nguyễn Duy

ĐK. Lạy Chúa Thánh Thần xin thương mau ngự đến, xin Ngài ngự đến. Xin thương đổi mới chúng con, xin thương đổi mới gian trần.1. Khi xưa dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ Ma-ri-a đã tuân phục … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, Chúa Thánh Thần, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thánh Thần xin hãy đến – Lm Nguyễn Duy

ĐK. Từ trời cao con xin Ngài ngự xuống. Lạy Ngôi Ba cúi xin Ngài thương tình. Đem ơn Trời cho con người sống trong tình mến thấm nhuần tâm hồn. Tình yêu Chúa sẽ chan hòa trong con. Nhờ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, Chúa Thánh Thần, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xin Thánh Thần – Hùng Lân

ĐK.  Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hòa khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi loài. Xin Thánh Thần Chúa xuống đầy tràn hồn tín hữu. Nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng hết mọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, Hùng Lân, X | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xin Chúa Thánh Thần – Lm Kim Long

1 Đây thế gian u mờ. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ trời cao xin chiếu soi, nguồn chân lý muôn đời. Lạy Cha kẻ khó khăn hãy đến. Hãy đến! Lạy Đấng ban phát muôn ơn lành. Hãy … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on by | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?